Impressum

 

Code aanbieder conform de Wet op telediensten

 

Verantwoordelijk voor deze website is

Internet Energieagentur GmbH & Co. KG
Habichtshöhe 13-13A, 48151 Münster
Handelsregister: Amtsgericht Münster HRA 8289
USt-IdNr.: DE 258077537

Persönlich haftende Komplementärin: Dr. Bruns Verwaltungs GmbH
Hauptsitz: Habichtshöhe 13-13A, 48151 Münster
Handelsregister: Amtsgericht Münster HRB 11337

Vertegenwoordigd door de bedrijfsleider: Dr. Hans-Jürgen Bruns

Verantwoordelijk voor de inhoud: Dr. Hans-Jürgen Bruns
Fax: 0251-2030077
e-mail: info@ienag.com


Internet Energieagentur GmbH & Co. KG is ingeschreven bij het Kantongerecht Münster (Duitsland), HR A Nr. 8289, omzetbelastingnummer DE 258077537.

Persoonlijk aansprakelijke vennoot: Dr. Bruns Verwaltungs GmbH, Habichtshöhe 13-13A, 48151 MünsterHandelsregister: Amtsgericht Münster HRB 11337

 

Disclaimer

 
IENAG is verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze website IENAG.com en haar diensten en producten. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van IENAG.com.

Wij bieden consumenten en zakelijke gebruikers de mogelijkheid om diensten en producten te vergelijken en overeenkomsten met leveranciers af te sluiten. Wij zijn niet verbonden aan een belanghebbend bedrijf en doen dit zo veel mogelijk, tesamen met onze samenwerkingspartners Verivox en Get Energy, op maat en naar ons beste vermogen, op basis van de meest actuele beschikbare informatie. 

Deze informatie is met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Wij geven aanbieders geen enkele zeggenschap over de activiteiten en over de getoonde informatie op de site. Wij kunnen geen garanties geven over de juistheid van de geboden informatie en adviezen. Snelle ontwikkelingen of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat informatie verouderd, niet correct of onvolledig is. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. Acties van gebruikers op basis van onze informatie en adviezen komen dan ook voor eigen risico, rekening en verantwoordelijkheid.

 

Copyright

 

Niets van deze site IENAG.com mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IENAG.com.

 

Over de disclaimer

 

IENAG behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Vragen of klachten? Neem contact met ons op!

Geactualiseerd: 24 april 2016